Domeniul major de interventie 3.1 „Reabilitarea / modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatateScopul acestui domeniu de interventie il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii serviciilor de asistenta medicala si repartizarea teritorial - regionala echilibrata a acestora pe teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la serviciile de sanatate.

Pentru a atinge scopul propus, prin prisma viziunii care sta la baza Strategiei de Sanatate Publica (Ordin Min. Sanatatii 923/iulie 2004), obiectivele generale sunt:
Stoparea trendurilor negative si crearea conditiilor pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei

Adoptarea principiilor si politicilor existente in domeniul sanatatii publice la nivelul Uniunii Europene

Continuarea procesului de reforma a sistemului de sanatate in vederea ameliorarii performantelor acestuia, ca premisa esentiala pentru imbunatatirea starii de sanatate.

In baza problemelor prioritare de sanatate, eforturile pe termen scurt si mediu se vor indrepta catre urmatoarele obiective specifice:

Reducerea poverii bolilor netransmisibile

Cresterea capacitatii sistemului de control al bolilor transmisibile

Imbunatatirea starii de sanatate mintala a populatiei

Asigurarea unui nivel optim al starii de sanatate si al calitatii vietii populatiei din Romania la toate etapele ciclului vietii

Imbunatatirea controlului factorilor de risc comportamentali si de mediu, precum si depistarea precoce a bolilor

Imbunatatirea managementului sistemului de sanatate.

Categorii de beneficiari eligibili:

Consilii Judetene

Alocarea financiara orientativa la nivelul Regiunii Nord-Est pentru acest Domeniu de Interventie este de 28,33 milioane Euro.

Cererea deschisa de proiecte pentru domeniul major de interventie 3.1 a fost lansata pe data de 22 ianuarie 2008.

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a decis suspendarea, incepand cu data de 25 octombrie 2010, ora 16:00, a procesului de depunere a cererilor de finantare in cadrul acestui domeniu major de interventie, in regiunea de dezvoltare Nord-Est.