Finantare - Etape proiectIn deschiderea acestei sectiuni va prezentam parcursul in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a unui proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 - Regio.

Prima etapa din cadrul unui proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 este de pregatire a proiectului vizat. In cadrul ADR Nord-Est aceasta etapa se realizeaza in cadrul Biroului Pregatire Proiecte POR care are ca obiectiv principal sprijinirea autoritatilor publice locale din Regiunea Nord-Est in vederea dezvoltarii unor proiecte relevante, mature si cu impact, care sa asigure o buna absorbtie a fondurilor disponibile in cadrul POR.

Urmatoarea etapa este evaluarea si selectia cererilor de finantare si se deruleaza in cadrul Biroului Evaluare si Selectie Proiecte. Procesul de evaluare si selectie a Cererii de Finantare se deruleaza in patru faze (conformitate administrativa, eligibilitate, evaluarea tehnica si finaciara si evaluare strategica), cu termene de realizare specificate in procedura de lucru.

Etapa de contractare consta in incheierea contractul de finantare intre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional si solicitant.

Utima etapa pe care dorim sa v-o facem cunoscuta este cea de verificare tehnica si financiara desfasurata in cadrul biroului cu acelasi nume din cadrul ADR Nord-Est si are drept scop verificarea activitatilor propuse prin proiect si a cheltuirii corecte a sumelor prevazute in bugetul proiectului.


Pregatirea proiectului
Evaluarea si selectia cererilor de finantare
Etapa de contractare
Verificarea tehnica si financiara