Documente Utile - Identitate VizualaManual de identitate vizuala

In conformitate cu prevederile regulamentelor europene privind informarea si publicitatea proiectelor dezvoltate cu fonduri europene, publicul larg trebuie informat in ce priveste contributia Uniunii Europene la implementarea politicilor de dezvoltare cu scopul de a sprijini promovarea transparentei utilizarii fondurilor europene, generand astfel incredere in procesul de alocare si utilizare a acestora.

Regulamentul CE 1828 din 2006 prevede la Capitolul II, Sectiunea 1 Informare si Publicitate ca potentialii beneficiari sa fie informati asupra faptului ca „acceptarea finantarii implica de asemenea acceptarea includerii lor pe lista beneficiarilor care va fi publicata electronic sau in orice alt mod si care va contine cel putin: denumirea beneficiarului, denumirea proiectului, valoarea totală a finanţării, datele de începere şi de finalizare ale proiectului, locul de implementare al acestuia.”

Anexa II a Contractului de finantare este dedicata exclusiv obligatiilor beneficiarului privind informarea si publicitatea aferenta proiectului implementat cu asistenta financiara nerambursabila in cadrul Programului Operational 2007-2013.

Conform celor precizate in anexa mentionata mai sus „beneficiarii de finantare sunt responsabili pentru implementarea activitatilor de informare si publicitate” iar „neindeplinirea acestor obligatii are drept consecinta pierderea fondurilor alocate pentru informare si publicitate precum si aplicarea unor sanctiuni”.

Pentru a raspunde cerintelor din regulamentele europene si pentru a promova o imagine unitara si profesionista a finantarilor alocate in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, a fost elaborat un Manual de Identitate Vizuala dedicat acestui program.

Manualul promoveaza Programul Operational Regional 2007-2013 sub brandul REGIO stabilind elementele de identitate vizuala ce pot fi utilizate pentru informare si publicitate si regulile de utilizare a acestor elemente.
Poate fi utilizat si un alt model decat cele disponibile prin Manualul de Identitate Vizuala Regio cu conditia ca acesta sa fie creat respectandu-se indicatiile si proportiile indicate in manual.

Beneficiarii sunt obligati ca toate produsele de comunicare realizate in cadrul proiectelor finantate prin Regio sa corespunda cerintelor din Manualul de Identitate Vizuala. Prin produse de comunicare se intelege: fluturasi, pliante, brosuri, afise, bannere, comunicate de presa, website-uri, newsletters, spoturi radio-TV, insertii in presa scrisa, standuri expoziţionale, autocolante, materiale promotionale sau orice alte materiale prin care este promovat proiectul si rezultatele acestuia.

 

Beneficiarii sunt obligati sa anunte prin comunicate de presa inceperea si incheierea activitatilor din proiect, asigurandu-se ca acestea sunt preluate de presa in formatul in care a fost difuzat si care trebuie sa raspunda cerintelor de vizibilitate din manual. De asemenea, la finalizarea proiectului, beneficiarul va publica o informare asupra proiectului si a rezultatelor sale in ziarul local cu „cea mai mare audienta conform Studiului National de Audienta realizat de Biroul Roman de Audit al Tirajelor”.

In vederea informarii publicului larg, mass-media si potentialilor beneficiari, continutul Manualului de Identitate Vizuala REGIO este disponibil pe aceasta pagina web in format needitabil.

Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, acestia vor primi la contractare un CD cu formatul editabil al Manulului de Identitate Vizuala Regio (toate elementele de identitate construite), iar la seminariile de informare in vederea contractarii vor primi informatii despre procedura de avizare a materialelor de informare si publicitate.


Avizarea materialelor de informare şi publicitate editate de către beneficiarii de finantare din Programul Operational Regional 2007-2013 se realizeaza de catre un expert desemnat din cadrul ADR Nord-Est - Biroului Comunicare Regionala, respectand următoarea metodologie:

cererile de avizare se primesc pe e-mail, la Biroul de Comunicare Regionala adresa publicitate@adrnordest.ro, având la subiect: Ref. Cerere de avizare materiale informare si publicitate - Proiect cod SMIS nr., cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de lansarea si utilizarea materialelor

raspunsul privind avizarea sau respingerea materialelor de informare si publicitate este dat beneficiarului in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii

in caz de respingere, se solicita clarificari iar beneficiarul este obligat sa pregateasca si sa transmita spre avizare un material corectat.

Alte informatii puteti gasi accesand site-ul www.inforegio.ro in sectiunea dedicata.

 

Manualul de identitate vizuala Regio, editia a IV-a consolidat (martie 2013) - EDITIA IN VIGOARE

 

Alte editii:

Manualul de identitate vizuala Regio, editia a III-a consolidat (intra in vigoare pentru materialele de informare si promovare ce se vor realiza incepand cu data de 1 mai 2012)

Manualul de identitate vizuala Regio, editia a III-a (valabil pentru contractele de finantare incheiate incepand cu data de 15 septembrie 2010)

Manualul de identitate vizuala Regio, editia a II-a (valabil pentru contractele de finantare incheiate pana in data de 15 septembrie 2010)

 

Clarificari emise de Autoritatea de Management:

- Reguli de identitate vizuala pentru DMI 1.2 din POR (23.04.2013)

- Modificarea Manualului de Identitate Vizuala pentru POR (09.01.2013)

- Instructiune privind modificarea Anexei II la contractele de finantare care presupun reabilitarea de strazi urbane (29.03.2011)

- Instructiune privind publicarea in presa a anunturilor de participare (iulie 2009)

- Clarificari privind regulile de identitate vizuala (10.04.2009)

- Reguli de identitate vizuala pentru POR! Instalarea panourilor temporare / permanente (martie 2009)