Institutii Responsabile - Organisme IntermediareIn cadrul ADR Nord-Est functioneaza Organismul Intermediar pentru implementarea POR 2007-2013 la nivelul Regiunii Nord-Est. Pentru stabilirea cadrului general de implementare POR la nivel regional, intre Ministerul Dezvoltarii, Regionale si Administratiei Publice si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est a fost semnat un Acord Cadru, in care sunt specificate responsabilitatile si atributiile celor doua parti semnatare.
 
Principalele atributii ale Organismului Intermediar Nord-Est sunt:

- Acorda asistenta potentialilor beneficiari atat prin organizarea de sesiuni si campanii de informare la nivel regional, cat si oferind raspunsuri la solicitarile de informatii, primite in format electronic, telefonic sau direct, prin intermediul Biroului Regional de Informare
- Elaboreaza si trimite AM, spre avizare, manualele de proceduri interne pentru indeplinirea atributiilor care ii sunt delegate
- Elaboreaza si implementeaza Planul de Comunicare al POR la nivelul Regiunii Nord-Est, raportand periodic catre AM progresul inregistrat in implementare
- Lanseaza la nivel regional, conform calendarului de activitati stabilit de catre AM prin consultarea cu OI, licitatiile pentru depunerea cererilor de finantare si a documentelor suport, in vederea finantarii prin POR
- Primeste si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante
- Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de AM POR si aprobate de CM POR
- Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti
- Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica si Corelare (CRESC) Nord-Est
- Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la CRESC Nord-Est, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere
- Informeaza beneficiarii asupra tuturor obligatiilor ce le revin in urma semnarii contractelor de finantare
- Efectueaza  vizite pe teren pentru verificarea proiectelor si incheie contracte de finantare cu beneficiarii, pe care le transmit AM POR pentru semnare
- Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate si prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres
- Monitorizeaza modul de indeplinire a prevederilor Manualului de Identitate Vizuala al POR de catre beneficiari de finantare din POR din Regiunea Nord-Est
- Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor efectuate
- Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu AM POR
- Transmit AM POR cererile de plata verificate
- Contribuie la elaborarea rapoartelor de evaluare POR, rapoartelor anuale si finale de implementare                                  
                                              
ADR Nord-Est, in calitate de Organism Intermediar pentru implementarea POR 2007-2013 se angajeaza sa asigure constientizarea adecvata privind oportunitatea finantarilor europene care sa creeze premisele absorbtiei unui procent cat mai mare din fondurile disponibile.
 
Contact OI POR pentru regiunea Nord-Est:
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est
Str. Lt. Draghescu nr. 9, cod 610125
Piatra-Neamt, judet Neamt
Tel.: +40 233 218071
Fax: +40 233 218072
Email: info@adrnordest.ro
Web: www.regio-2007-2013.inforegionordest.ro
Persoana de contact: Nicolaie Burghelea - Director OI POR