Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continualicitaie inchisa.jpgActualizare 15.04. 2014

Calendarul de depunere a cererilor de finantare pentru dezvoltarea infrastructurii de invatamant in cadrul Programului Operational Regional 2007 – 2013, Axa prioritara 3 „Imbunatatirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interventie 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua” a fost modificat dupa cum urmeaza:
Data limita de depunere a cererilor de finantare sectiunea I: 05/05/2014

Data limita de depunere a cererilor de finantare sectiunea II: 17/06/2014

 


 

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice anunta lansarea apelului de proiecte pentru  Axa prioritara 3 – Imbunatatirea infrastructurii sociale, Domeniul major de interventie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua. Acest apel de proiecte va primi finantare din fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013.


Aceasta cerere deschisa este adresata:
•    Unitatilor administrativ-teritoriale sau
•    Parteneriatelelor dintre unitatile administrativ-teritoriale si unitati de invatamant pre-universitar de stat aflate in domeniul public al acestora


care, in calitate de autoritate contractanta, au incheiat un contract de lucrari in temeiul prevederilor OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare pentru activitatea ce va face obiectul cereri de finantare depuse.


Mentionam faptul ca depunerea cererilor de finantare, sectiunea I, pentru acest domeniu de interventie se poate face in perioada 12 martie - 16 aprilie 2014, iar pentru sectiunea II termenul limita de depunere este 29 mai 2014. Cererile de finantare vor fi trimise intr-un colet sigilat prin posta recomandata, curier, sau depuse personal, la sediul Organismului Intermediar al POR din cadrul ADR Nord-Est, Piatra Neamt, Strada Lt. Draghescu nr. 13.

Descarca Ghidul Solicitantului!
Descarca Ordinul cu cheltuieli eligibile!

 

(27.03.2015) Instructiunea AMPOR nr. 131 privind implementarea contractelor de finantare incheiate pentru DMI 3.4, apel 2014

(10.10.2014) Depunerea documentatiei de achizitie publica pentru proiectele aferente DMI 3.4 – Apel 2014

(15.04.2014) NOTA pentru clarificarea prevederilor Ghidului solicitantului pentru Domeniul major de interventie 3.4

 

Legaturi utile:

Licitatie 3.4 - 2008