Domeniul major de interventie 3.2 „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”Obiectivul specific al acestui domeniu de interventie il constituie imbunatatirea calitatii infrastruturii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat in mod echilibrat pe intreg teritoriul tarii, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.

Prin Programul Operational Regional se are in vedere cofinantarea unor proiecte vizand :

centrele sociale cu destinatie multifunctionala care pot acoperi o gama variata de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele in dificultate, incepand cu acceptarea lor in centru, pana la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confrunta, temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independente si a competentelor profesionale.

investitii in centrele rezidentiale care asigura servicii de cazare de lunga durata, asigurandu-se astfel un cadru adecvat de gazduire si ingrijire a persoanelor aflate in dificultate.


Categorii de beneficiari eligibili:

Autoritati ale administratiei publice locale in parteneriat, conform legii, cu furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditati;

Furnizori de servicii sociale, acreditati in conditiile legii.

Alocarea financiara orientativa la nivelul Regiunii Nord-Est pentru acest Domeniu de Interventie este de 16,24 milioane Euro.

 

Cererea deschisa de proiecte a fost lansata pe data de 28 ianuarie 2008.

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a decis suspendarea incepand cu data de 12 septembrie 2011, ora 12.00 a procesului de depunere a cererilor de finantare in cadrul Domeniului Major de Interventie  3.2 ”Reabilitarea/ modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” in Regiunea Nord-Est.

 

Note si precizari

Modificarea formei de contract pentru DMI 3.2: „ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale" (18.11.2013)